Category: သံုးသပ္ခ်က္

0

ရခုိင္အေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေၾကာင္း ျပသပါ

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡကို လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈ (Ethnic Cleansing) ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္တစ္လာဆန္က ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္အေနာက္ႏုိင္ငံအမ်ားစုက ထိုစကားလံုးကို သံုးၿပီး ေဝဖန္ေနသည္မွာ ကာလအတန္ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္အစိုးရက ယခုမွ ထိုသို႔သံုးစြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီးမွ ထုိသို႔ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတစ္လာဆန္၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ႀကိဳဆိုေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လူမ်ဳိးစုလိုက္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရက အေရးယူမည္ျဖစ္သလို သီးျခားလြတ္လပ္သည့္...

မီးဖုိေခ်ာင္ထဲက ေသမင္းတမန္ တရားဝင္ စားသုံးကုန္ ျဖစ္သြားၿပီလား

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မီးဖုိေခ်ာင္ေတြမွာ ႏွစ္ ၆ဝ ေက်ာ္ မရွိမျဖစ္၊ မပါ မျဖစ္ သုံးစြဲလာတဲ့ ‘ အခ်ဳိမႈန္႔ ’ ဆုိတဲ့ ဟင္းခတ္အရသာျဖည့္ ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ဳိးဟာ ႏုိင္ငံတကာမွာေတာ့ MSG (Monosodium Glutamate) လုိ႔ သိထားၾကၿပီး Kiknnae Gkeda ဆုိသူ ဂ်ပန္သိပၸံပညာရွင္ ဓာတုေဗဒပါေမာကၡတစ္ေယာက္က ၁၉ဝ၉ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စတင္ေတြ႕ရွိတဲ့ ေရညႇိကုိ ဓာတုေဗဒနည္းပညာနဲ႔ စီမံလုိက္တဲ့အခါ Umami ဆုိတဲ့ အရသာတစ္မ်ဳိး ေပးတဲ့ ဟင္းခတ္အရသာျဖည့္မႈန္႔ Food Additive, Flavour Enhancer ျဖစ္လာၿပီး အဲဒါကုိ ထပ္ၿပီးအေသးစိတ္ ဓာတ္ခြဲနည္းစနစ္နဲ႔ အဆင့္ျမႇင့္လုိက္တဲ့အခါ MSG ျဖစ္လာပါတယ္။...

ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ NCA

၂ဝ၁၇၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ MICC I မွာ က်င္းပတဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ ႏႈတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က NCA စာခ်ဳပ္ကုိ မသိက်ဳိးကြၽံျပဳေနပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္၍ သူတစ္လူငါတစ္မင္းစနစ္ကုိ ထူေထာင္လုိျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြား မ်က္ကြယ္ျပဳလုိျခင္းဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA စာခ်ဳပ္အေျခခံမူ ပထမအခ်က္ဟာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရး အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္း၊...

ရခုိင္အေရး နည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္လုိ

အာဏာလႊဲေျပာင္းယူကတည္းက စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ဆက္တိုက္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအတြက္ ရခိုင္အေရးသည္ တအံုေႏြးေႏြးရတက္မေအးစရာအေျခအေနမွ အထူးတလည္ စိုးရိမ္ရေတာ့မည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ေျမျပင္တြင္ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္လာႏိုင္ေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ားကလည္း ခဲမိုးရြာသလိုဆက္တိုက္က်ေရာက္လာေနရာ တိုင္းျပည္တြင္ အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡကိုပဲ အေရးေပးေဆာင္ရြက္ေနရသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎တို႔ကိုယ္ကိုယ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေခၚဆိုေနၾကသည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားကိုသာ ပင္မသတင္းရင္းျမစ္အျဖစ္ အဓိကကိုးကားၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း   ျမန္မာ့ပံုရိပ္သည္ ဆိုးရြားစြာ ညစ္ေထးလာလ်က္ရွိပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းအင္အားႀကီးႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အိႏိၵယႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔က ျမန္မာအစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံၾကေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ရခိုင္အေရးအား လူမ်ဳိးရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈ (Ethnic Cleansing) ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ဆက္လက္ပံုေဖာ္ေနၾကသည္။ ထိုအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပင္းထန္စြာဒဏ္ခတ္အေရးယူရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု...

အစားအစာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး

ယေန႔ ႏုိင္ငံတကာမွာေရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပါ ခပ္စိပ္စိပ္ ေျပာဆုိေရးသားလာၾကတာကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သမွ် မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားဟာလည္းပဲ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါမည္။ အထင္ရွားဆုံးကေတာ ့ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပြားေနဆဲ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈေတြႏွင့္ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စက္ဆုပ္ေၾကကြဲစရာေကာင္းတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္မိသားစုက လူမမယ္ကေလးအလုပ္သမားႏွစ္ေယာက္ကုိ လူမဆန္စြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၾကတဲ့ ျဖစ္ရပ္ပါပဲ။ အဲဒီျဖစ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးရမည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထဲက အဖြဲ႕ဝင္တခ်ဳိ႕၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္၏ သိကၡာက်ဆင္းရသလုိ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္အျမင္မ်ား ဆုိးဝါး သြားခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရ႐ွိမႈႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ အကာအကြယ္ေပးသလုိ ေဖာ္ေဆာင္ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္...

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး စစ္တမ္း

၂ဝ၁၇ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန ၂ (MICC 2) မွာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ (Forum on Myanmar Democratic Transition) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့ပါတယ။္  ဒီအခမ္းအနားကုိ က်င္းပရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ေျပာၾကားရာမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေရးတႀကီး ျပန္လည္သုံးသပ္ရမယ့္ အဓိက လုပ္ငန္းသုံးရပ္ ရွိေနတယ္။ Illustration –  MAUNG NOE (၁) စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး (၂) ဗဟုိဦးစီးစနစ္စီးပြားေရးမွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး...

အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ စည္းလုံးခ်ိန္တန္ၿပီ

ႏုိင္ငံတကာက ၾကည့္သည့္အခါ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို မၾကည့္ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းက ၾကည့္ၿပီး ကဲ့ရဲ႕႐ႈံ႕ခ်ဖိအားေပးလ်က္ရွိရာ အဆိုပါ အေျခအေနမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ယခုအခ်ိန္သည္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ စည္းလံုးၾကရမည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

NCA အက်ပ္အတည္း

FPNCC စာခ်ဳပ္သစ္ဆုိေပမယ့္ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ အေျခအေနနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပဳျပင္ထားတာသာ ျဖစ္လုိ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလုိ႔ ရႏုိင္ေျခ ရွိပါတယ္။ အမည္နာမေတြထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးက ပုိအေရးႀကီးပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မစည္းၾကပ္ေသာ အခြန္မ်ား

အခ်ဳိ႕ ဓာတ္လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ပန္ကရိယ၊ အသည္းတုိ႔ကုိ ဝန္ပိေစၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္ျပားကာ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ (Diabetes)၊ ႏွလုံးဆက္စပ္ေရာဂါမ်ား (Heart Disease) ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။