Category: သံုးသပ္ခ်က္

0

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး စစ္တမ္း

၂ဝ၁၇ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန ၂ (MICC 2) မွာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ (Forum on Myanmar Democratic Transition) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့ပါတယ။္  ဒီအခမ္းအနားကုိ က်င္းပရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ေျပာၾကားရာမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေရးတႀကီး ျပန္လည္သုံးသပ္ရမယ့္ အဓိက လုပ္ငန္းသုံးရပ္ ရွိေနတယ္။ Illustration –  MAUNG NOE (၁) စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး (၂) ဗဟုိဦးစီးစနစ္စီးပြားေရးမွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး...

0

အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ စည္းလုံးခ်ိန္တန္ၿပီ

ႏုိင္ငံတကာက ၾကည့္သည့္အခါ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို မၾကည့္ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းက ၾကည့္ၿပီး ကဲ့ရဲ႕႐ႈံ႕ခ်ဖိအားေပးလ်က္ရွိရာ အဆိုပါ အေျခအေနမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ယခုအခ်ိန္သည္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ စည္းလံုးၾကရမည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

NCA အက်ပ္အတည္း

FPNCC စာခ်ဳပ္သစ္ဆုိေပမယ့္ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ အေျခအေနနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပဳျပင္ထားတာသာ ျဖစ္လုိ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလုိ႔ ရႏုိင္ေျခ ရွိပါတယ္။ အမည္နာမေတြထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးက ပုိအေရးႀကီးပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မစည္းၾကပ္ေသာ အခြန္မ်ား

အခ်ဳိ႕ ဓာတ္လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ပန္ကရိယ၊ အသည္းတုိ႔ကုိ ဝန္ပိေစၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္ျပားကာ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ (Diabetes)၊ ႏွလုံးဆက္စပ္ေရာဂါမ်ား (Heart Disease) ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

UNFC  ဘယ္လဲ

အေရးႀကီးဆုံးက တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ စစ္ေရးဖိအားေပးမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းၿပီး အားလုံးပါဝင္ေရးကုိ မူအရ လက္ခံလုိက္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕သြားႏုိင္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြမ်ားကုိ NLD ေက်ာခုိင္းေနၿပီလား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း တပ္မေတာ္ကို မစည္းရံုးႏုိင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၾသဇာမလႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္းက ၎တို႔ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာအမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မည္မွ် ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ၊ မရွိကို မီးေမာင္းထိုးျပရာေရာက္ေနပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္

အေရးႀကီးဆုံးက NCA လက္မွတ္ထုိးေရးအတြက္ စစ္ေရးဖိအားေပးတဲ့နည္းကုိ လုံးဝအသုံးမခ်ၾကဖုိ႔ပါပဲ။

၆၆ (ဃ)ကုိ လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳေနျခင္းအား ခ်က္ခ်င္းရပ္

မီဒီယာကို အဖိႏွိပ္ဆံုးအစိုးရမ်ားသည္ အာဏာရွင္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရမ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။

ေသြးလန္႕လုိ႕လုပ္ၾကံမိတာပါ

ပန္ဆန္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ကုိ ဦးေဆာင္ပဲ့ကုိင္ေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ NRPC အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုလုံးကုိ လႈပ္ခါ ပစ္လုိက္တယ္။