Author: Kyaw Zayya

ျမစ္ေတြကို ပစ္မထားၾကပါနဲ႔ (အေရးတႀကီးထိန္းသိမ္းဖို႕လိုေနၿပီျဖစ္တဲ့ စစ္ေတာင္းျမစ္)

”ျမစ္တစ္စင္းရဲ႕ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္မႈကို ထိန္းခ်င္ရင္ ျမစ္ရဲ႕ ေရ ေဝေရလဲမွာရွိတဲ့သစ္ေတာေတြကို ထိန္းသိမ္းရမယ္။ ေရေဝေရလဲကို ထိန္းသိမ္းမႈ မေအာင္ျမင္ဘဲနဲ႔ေတာ့ ျမစ္ေၾကာင္းေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး”လို႔ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေအးက ေျပာတယ္။

ေရႊကိုယူသည္  ေျမကိုယူသည္   ဒုကၡ ေတြေပးခဲ့သည္

”အစိုးရရဲ႕ သယံဇာတက ရတဲ့ဝင္ေငြကို ျပန္လည္ခြဲေဝမႈ ပုံစံမမွန္တာရယ္၊ ဥပေဒပုိင္းနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈပုိင္းမွာအားနည္းတာေတြေၾကာင့္ သယံဇာတၾကြယ္ဝေပမယ့္ ဒီအက်ဳိးကို လူထုကမခံစားရသလိုျဖစ္ေနတာပါ”

အကာအကြယ္မဲ့ေနတဲ့ ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာစနစ္

တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနတဲ့ ၂ဝ၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၂ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းဥပေဒနဲ႔ သစ္ေတာဥပေဒေတြမွာ ဥပေဒပုဒ္မတစ္ခုနဲ႔ တိတိက်က် အကာအကြယ္ေပးထားတာမ်ဳိး မပါဝင္ပါဘူး။