Author: Khin Maung Myint

0

ျမင့္တက္လာသည့္အပူခ်ိန္ စုိးရိမ္ရသည့္ က်န္းမာေရး

MCCA မွ နည္းပညာအႀကံေပးအရာရွိ ဦးဟုန္းလိန္းက ေတာ့ ထုိကဲ့သုိ႔ မူဝါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆဲြၿပီးေနာက္ အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ စာအုပ္သက္သက္မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လုိအပ္သလုိ ”အေကာင္ အထည္ေဖာ္မယ့္ သူေတြကလည္း ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ နား လည္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲဆုိတာကေတာ့ ေမးခြန္းေမးစရာ ျဖစ္တယ္။

YBS စနစ္ တကယ္အသစ္ ျဖစ္ၿပီလား

YRTA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႕ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ YBS စနစ္တြင္ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီရွစ္ခု၏ပုိင္ရွင္မ်ား၊ ဒါ႐ုိက္တာအဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ကုမၸဏီမ်ားက မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ကုိင္ၾကသည္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္လုိအပ္သလုိ အစုိးရအဖဲြ႕မွ ယခုစနစ္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႕ စီမံခန္႔ခဲြ ေနသည္ကုိလည္း အမ်ားျပည္သူသုိ႕တင္ျပရန္လိုအပ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အသံကုိ နားေထာင္သင့္သည္ဟုေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက ဆုိသည္။

စေတာ့ေစ်းကြက္ ဘယ္လုိ ခရီးဆက္မလဲ

စေတာ့ေစ်းကြက္ကုိ ျပည္သူလူထုသိရွိနားလည္လာရန္္ ပညာေပးမႈအပုိင္းတြင္ ေရတုိအေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ စာေရးၿပီးပညာေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးျခင္း၊ ေဟာေျပာပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ေရရွည္အတြက္ ပညာေပးျခင္းကုိမူ အေျခခံပညာအလယ္တန္းမွစတင္ၿပီး စေတာ့ေစ်းကြက္၊ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းသင္ျပသင့္သည္ဟု ဦးသက္ ထြန္းဦးက ေျပာသည္။