မသန္စြမ္းေတြအတြက္ မသန္စြမ္းဥပေဒ အကာအကြယ္ မရေသး

Banyar Kyaw

“ဗညားေက်ာ္” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ မႈခင္းဆိုင္ရာ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားလ်က္ ရွိပါသည္။

You may also like...