ပုဂံဘုရားေတြ ျပင္မယ့္ေငြ ဘယ္ေနရာေတြမွာ သုံးေနသလဲ

Than Htike

"သန္းထိုက္" သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားလ်က္ ရွိပါသည္။

You may also like...