ျမင့္တက္လာသည့္အပူခ်ိန္ စုိးရိမ္ရသည့္ က်န္းမာေရး

Khin Maung Myint

“ခင္ေမာင္ျမင့္” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို အထူးျပဳ ေရးသားလ်က္ ရွိပါသည္။

You may also like...